Tilbygget (Andreas)

AndreAndreas Bjåstad - ein mann med mange talent.as Bjåstad er ein venn og samarbeidspartnar som har sine eigne prosjekt, men ikkje si eiga side, så derfor har han fått seg eit lite anneks her i Respatekspalasset.

Her vil du finne eksemplel på noko av arbeidet hans, som kyrkjekabareten Vår ferd i dine hagar og andre eksempel på samarbeidet mellom Andreas og meg og  kanskje vil vi utvide annekset etter kvart.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.