No livnar det i lundar – Lundeura

I grenseland for kva teknikk og utstyr klarer, men eitt og anna brukbart opptak vart det trass alt i kveldssola (og nordavindskulingen)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *