Traktorane på Teigane

Eit flott innslag i bygda er samlinga av gamle traktorar på Teigane (eller eigentleg åt Teigene Grimstad). Der står mykje vakker både industri- og landbrukshistorie, fargar og forfall. Oppstillingsplassen gjer utstillinga lett tilgjengeleg, men kanskje ikkje like lett å få gode bildeutsnitt av. Her er likevel nokre forsøk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.