Tekstar

Lite kurs i samfunnsanalyse

Lite kurs i samfunnsanalyse frå diktsamlinga “Ein av dei vanlege dagane” 1976.

Forslag til leseøving:

  1. les diktet ironisk.
  2. les diktet utan ironi.
  3. les del II før del I
  4. lag ein god matrett til nokon du bryr deg om.

 

Elles vil du her finne eksempel på tekstar – eigne og andre sine, som det første diktet eg kan hugse å ha laga, må ha vore 6 eller 7, og inspirert av treskorne til far min på sementplattingen utanfor huset.

Skorne til far min
dei klakka når han gjekk –
klekk, klekk , klekk

– eller ei omsetting av Robert Bly sitt dikt Nikos and his Donkey frå samlinga The Night Abraham Called to the Stars som kom i 2001.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.