Øystein Orten – engelske versjonar

14. juli 2011 deltok Øystein Orten som artist-in-residence ved Circolo Scandinavo (Roma). Her framførte han dikta sine i engelske versjonar, i gjennomførte omsetjingar av høg kvalitet ved Hilde Petra Brungot og Margrete Trovåg og illustrert av foto av Odd Goksøyr.

Både omsetjing og illustrering er prosessar som delvis kan avgrense eller styre tolkinga av den originale teksten. Men som også kan utvide og framheve nye element og spenningar.

Presentasjonen som var brukt ved arrangementet i Roma finn du her.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.