Songar

På desse sidene ligg eksempel på prosjekt og enkeltståande tekstar/songar, mykje gammalt, litt nytt. Dei eigenakkompagnerte songane ber nok preg av avgrensa evner som musikar, både idemessig og som utøvar, men eg legg dei ut likevel delvis som dokumentasjon og delvis for at ei som er interesserte kan få kike på kva eg putlar med.

Nokre eksempel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.