Gospel (tru det eller ei!)

For mange år sidan (kan det ha vore ca 1990?) hadde Bigset Blandakor ein gospelkonsert. Til den laga eg nokre omsetjingar som vart framførde som lesenummer. Men – nokre av dei er songbare – særleg synst eg omsettinga av T’is the Old Ship of Zion (Dampen til Sion) fungerer bra. Så derfor – fire gospelsongar (eller kanskje meir Negro Spirituals?)

T’is the Old Ship of Zion

 

Sometimes I feel


Oh,everytime I feel the Spirit

Jesus is risen –  det finst (av ein eller annan merkeleg grunn) eit utal av songar med denne tittelen. Eg er ikkje i stand til å finne igjen originalen – sjølv ikkje ved hjelp av den allvitande Google – så viss nokon har originalen, set eg pris på eit tips.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.