Jan Ove Ulstein – Kråketing

Kråketing – eit dikt av Jan Ove Ulstein, musikk Odd Goksøyr.

Eit kråketing er i følgje ordboka ei skrålande, ustrukturert forsamling. Men det er også det mystiske fenomenet at kråkene samla seg kveldane, i dette tilfelle på nokre skjer, Flørauden (i alle tilfelle i min tradisjon) og heldt ting. Mest truleg er det rett og slett trygge nattekvarter i ly frå fiendar, rovdyr og rovfuglar, helst om vinteren.

Kråketing – tekst

Eller med ein liten fotoserie på Youtube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.