Author Archives: oddgok

Oddetal

Odd Goksøyr (f 1952), forfattar og trubadur frå Sunnmøre, har sidan 1970-åra teke del/bidrege i mange  arrangement i krysningsfeltet mellom poesi og musikk. Tekstane tematiserer særleg mellommenneskelege forhold i det særprega kystlandskapet på Nordvestlandet, gjerne frå skrå vinkel, ispedd ein … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment