Kvitskriuprestin

Kvitskriuprestin (her ville retteprogrammet ha Idrettskrinsting) er ei samling jordpyramidar i Uladalen (Sel/Otta). Desse er sjeldne i Nord-Europa, men meir vanleg i sør (t.d. Alpane og Pyreneane). Reint fotografisk er det ikkje så lett å variere, men det er eit interessant og sjåverdig fenomen (lett tilgjengeleg med godt tilrettelagd sti med trapper). Desse bilda er frå ein skoddedag i juli 2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.